Privacy beleid

Bij Motorstroom hechten we net zoveel waarde aan jouw privacy als aan die van onszelf. Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om, net zoals we dat zouden willen als wij zelf iets online bestellen bij een andere webshop! In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, hanteren wij voorzorgsmaatregelen om jouw privacy te waarborgen. We zullen jou nooit om meer gegevens vragen dan strikt noodzakelijk, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven (waar je al dan niet toestemming voor kunt verlenen). Gegevens worden daarnaast ook nooit langer bewaard dan noodzakelijk, op basis van een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang. Om het overzichtelijk te houden, volgt hieronder een overzicht van de gegevens die wij verzamelen en met welke reden.

Vereiste gegevens

E-mailadres

Jouw e-mailadres is benodigd voor het toesturen van een bestelbevestiging, verkoopfactuur en de details (track ’n trace code) van de verzending. Daarnaast zullen wij je wellicht via e-mail willen benaderen, mocht er iets zijn met de bestelling. Jouw e-mailadres wordt 5 jaar lang opgeslagen, aangezien dit bij ons bedrijf de langst mogelijke garantietermijn is waarin we je wellicht moeten kunnen bereiken. Een aantal weken na jouwbestelling krijg je een e-mail van Trustpilot met de vraag of je een beoordeling wilt achterlaten over jouw aankoopervaring.

NAW-gegevens (postadres)

Jouw naam, adres en woonplaats zijn bij online bestellingen benodigd voor een succesvolle aflevering van jouw bestelling. Deze informatie wordt verder gebruikt door PostNL of FedEx om het pakket bij jou af te leveren. Deze gegevens blijven wel 7 jaar in ons systeem staan, omdat deze gekoppeld zijn aan jouw verkoopfactuur die wij op laste van de Belastingdienst 7 jaar lang moeten bewaren.

Telefoonnummer

Wij vragen jou om jouw telefoonnummer zodat wij je indien nodig snel kunnen bereiken als er zich iets voordoet bij jouw order. Daarnaast is juw telefoonnummer onze back-up, mochten wij je via e-mail niet kunnen bereiken. Net als jouw e-mailadres, blijft jouw telefoonnummer 5 jaar lang bewaard in ons systeem. Wij zullen je nooit en te nimmer telefonisch proberen te bereiken voor marketingdoeleinden.

 

Cookies

Bijna elke website verzamelt, leest en plaatst cookies. Cookies zijn onder te verdelen in verschillende categorieën. Middels de cookiemelding die je bij jouw eerste bezoek aan onze website te zien krijgt kan je toestemming geven per categorie.

Functionele cookies

Dit zijn cookies die nodig zijn voor het functioneren van de website en dienen altijd geaccepteerd te worden. Denk hierbij aan jouw persoonlijke inloggegevens, de producten die je in jouw winkelmandje plaatst en bijvoorbeeld de gegevens voor op de betaalpagina. Deze cookies zorgen voor een gestroomlijnde gebruikservaring.

Statistische/analytische cookies

Dit zijn cookies die bijvoorbeeld door Google Analytics worden geplaatst, om het gedrag van bezoekers van onze website te monitoren. Deze gegevens sturen wij volledig geanonimiseerd door en zijn daardoor geen gevoelige persoonsgegevens meer. Hierdoor hoeven wij ook geen toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

Marketing cookies

Deze cookies worden gebruikt om een profiel te schetsen van jou als gebruiker van onze website. Het doel is om je relevante advertenties te kunnen laten zien op andere websites en platformen. Hierbij maken wij gebruik van een aantal externe partijen. Uiteraard gaan deze partijen ook zorgvuldig met jouw gegevens om en hebben wij verwerkersovereenkomsten met hun afgesloten om dat te waarborgen. Deze cookies gebruiken wij ook om jou gepersonaliseerde e-mailnieuwsbrieven toe te sturen. Je kan je uiteraard afmelden voor deze nieuwsbrieven als je daar geen behoefte aan hebt!

Indien je je voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jou verstrekte gegevens om je conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van jouw toestemming te sturen. Je kan je te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij jouw emailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van jouw gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je informeren in deze verklaring.

 

Uw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kan je verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw gegevens. Als je  wilt weten welke persoonsgegevens Motorstroom van jou verwerkt, kan je schriftelijk of per e-mail een inzageverzoek doen. Dit inzageverzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen. Als blijkt dat jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je een aanvullend verzoek doen om jouw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Je kan jouw verzoek sturen per e-mail aan [email protected] of schriftelijk naar:

Motorstroom
t.a.v. Kevin van Eijk
Touwslager 10
5253 RK Nieuwkuijk

Heb je vragen over jouw persoonsgegevens? Dan kan je ook telefonisch contact opnemen op +0732008020

Als betrokkene heb je de volgende rechten:
Conform art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
conform art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking

  • het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
  • een wettelijke verplichting na te komen;
  • om redenen van algemeen belang, of
  • voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover

  • u de juistheid van de gegevens ontkent;
  • de verwerking onrechtmatig is, maar u weigert deze te wissen;
  • we de gegevens niet langer nodig hebben, maar u heeft ze wel nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of
  • tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;
  • Conform Art. 20 AVG heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd, actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
  • Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.